Вяра
1. Християнската вяра е вкоренена в историята. Тя не започва от нашето поколение или нашата църква, а се простира назад до Исус Христос и апостолите, които свидетелствуват за Него. Заедно с всички християни от всяко време ние приемаме и изповядваме ученията изразени в определения като Апостолския, Никео-цариградския и Халкедоснкия символ на вярата. Това е нашето всеобщо християнско наследство.

2. Ние вярваме в единствения, истински Бог, създател на всичко видимо и невидимо, безкрайно съвършен и вечно съществуващ в три лица: Отец, Син и Свети Дух.

3. Ние вярваме в Исус Христос, изцяло Бог и изцяло човек, Който от любов към хората и заради нашето спасение се въплъти чрез Светия Дух, роди се от дева Мария, умря на кръст понасяйки нашите грехове и възкръсна за оправданието ни, Който се възнесе на небето и Който е единственият посредник между Бога и хората.

4. Ние вярваме в Светия Дух, третото лице на Бога, Който пробужда съвестта на хората, води ги към вяра, променя сърцата им и дава нов живот. Вярваме, че Той учи, води и дава сила на християните да живеят така, както Бог ги призовава.

5. Ние вярваме, че най-големият човешки проблем е отделянето и враждата срещу Бога изразени в решението да живеем самостоятелно и автономно. Всички останали лични и обществени проблеми - личните ни грях и вина, дехуманизиращите практики, дистанцията между хората и социалните злини като насилие и експлоатация – са следствие от него.

6. Ние вярваме, че чрез въплъщението, живота, смъртта, възкресението и възнесението на Христос Бог ни протяга ръка извършвайки всичко, което е необходимо за нашето примирение с Него. Това не е нещо, което ние постигаме чрез собствените си заслуги и добри дела, а е изцяло по благодат и милост от страна на Бога, Който го инициира, прави възможно и осъществява от началото до края. Единсвеното участие от наша страна е да се обърнем към Този обичащ и прощаващ Бог чрез вяра в Исус Христос. Ние вярваме, че по този начин сме направени способни да бъдем истински хора, такива, каквито сме създадени да бъдем, но каквито никога не можем да бъдем разделени от нашия Създател. Това примирение, прошка, обновяване и нов живот, които започват още сега и продължават във вечността ние наричаме спасение.

7. Ние вярваме, че простените и обновени от Исус Христос хора са призовани да формират едно ново общество наречено Църква. Има само една Църква разпростряна по целия свят и през всички векове. Отделните вярващи се събират в местни събрания, в които реда, външните форми и традициите може да се различават, но зад тези различия стои една обща вяра, призвание и цел. Ние вярваме, че Християнска евангелска баптистка църква е част от тази всеобща Църква, която е Божието ново общество, семейство на вяра, тяло Христово и средството, чрез което Бог работи в света. Ние се събираме заедно, за да прославяме Бога, да говорим за своята вяра, да отслужваме тайнствата кръщение и господна трапеза, да си помагаме един на друг и да служим на другите.

8. Ние вярваме, че Бог не ни е оставил в неведение за Себе Си, а Се разкрива и приемаме библията като Божието откровение към нас. Макар да е писана преди много време и от различни хора, които използват човешки изразни средства и стил, древен език и образност характерна за съответната епоха ние вярваме, че чрез вдъхновението на Светия Дух, Който ги е водил тя съдържа Божието слово към нас и е безпогрешен стандарт за вярата и живота. В библията има много неща, които не са лесни за разбиране и ние предупреждаваме, че тя трябва да бъде четена в контекста на църквата и в светлината на историческата християнска вяра. Същевременно нашето твърдо убеждение е, че най-важните неща за вярата и живота са открити в нея толкова ясно, че могат да бъдат разбрани не само от учения, но и от обикновения, неучен човек. Ето защо, без да пренебрегваме специализираното богословско образование необходимо за свещениците и служителите, ние насърчаваме всеки човек да притежава своя библия, която редовно да чете и изучава самостоятелно.

9. Ние вярваме, че нашата вяра не може да бъде единствено нещо лично, вътрешно и разделено от ежедневния ни живот и практиката. Ние сме призовани да пазим Божиите заповеди, да споделяме вярата си и да вършим добри дела търсейки това, което е добро за останалите хора на всяко ниво – семейство, лични отношения, работа или управление. Това е нашето участие в установяването на Божието царство на земята така както е на небето – царство, което е дошло в лицето на Исус Христос и което ще дойде в пълнота когато Той се завърне втори път. 

За нас
» Вяра
» История

Дейности
» Богослужения
» Младежи
» Работа с деца
» Клуб майки с деца
» Малки групи
» Социална дейност
» Курс деца и родители
» Превод на англисйки
» Русская церковь
» GDPR

Видео
» Концерти
» Визия 2016
» Плейлист
» ВИДЕОЗАПИСИ:
» ХВАЛЕНИЕ И ПОКЛОНЕНИЕ

На живо
Галерия
Събития
Проповеди
Контакти
   
www.Church-Varna.com - 2011 Всички права запазени Уеб дизайн и разработка от Clear Vision Studio