Социална дейност
Социални проекти

 

В църквата ни се развиват както организирани дългосрочни проекти в тази насока, така и множество индивидуални инициативи.

 

През есента на 2011 г. се инициира започването на проект, който да подпомогне деца с физически и психически увреждания и техните семейства в затруднено положение в отдалечени села в област Варна.

 

С Божията помощ, чрез хора с благородни сърца, бе осигурена подкрепа за операции, медикаменти и други разходи за 13 деца.

 

Социална кухня

 

През студените месеци Църквата осигурява обяд на ограничен брой социално слаби граждани. Храната е вкусна и прясно приготвена и се сервира в приятната атмосвера на затопления кухненски салон. Стремежът ни е освен храна и топлина, нуждаещите се да получат внимание и добра социална среда.

 

 „Защото огладнях и Ме нахранихте; ожаднях и Ме напоихте; странник бях и Ме прибрахте; гол бях и Ме облякохте; болен бях и Ме посетихте; в тъмница бях и Ме споходихте.Тогава праведните в отговор ще Му кажат: Господи, кога Те видяхме гладен, и Те нахранихме; или жаден, и Те напоихме?И кога Те видяхме странник, и Те прибрахме, или гол и Те облякохме?И кога Те видяхме болен или в тъмница и Те споходихме? А Царят в отговор ще им рече: Истина ви казвам: Понеже сте направили това на един от тия най-скромни Мои братя, на Мене сте го направили.“

 

от Евангелието на матей, глава 25, стихове от 35 до 40

Сиропиталища

 

Децата, лишени от родителска грижа са сред най-ограбените хора в обществото. Към тяхното нещастие се добавя и лошите материални условия в много от институциите.

 

Църквата посреща тези нужди като:

- организира посещения, забавни мероприятия и образователни инициативи за деца и тинейдъри без родители;

 

- подпомага социални домове с ремонти на материалната база и подновяване на оборудване.

 

 

Дарения за социалната дейност на Църквата можете да направите на банкови сметки:

в лева:

IBAN: BG12TTBB94001515068002 BIC: TTBBBG22
Банка: SG Експресбанк 

в евро:

IBAN: BG55TTBB94001515068004 BIC: TTBBBG22
Банка: SG Експресбанк 

Титуляр: Християнска Евангелска Баптистка Църква Варна 

За нас
» Вяра
» История

Дейности
» Богослужения
» Младежи
» Работа с деца
» Клуб майки с деца
» Малки групи
» Социална дейност
» Курс деца и родители
» Превод на англисйки
» Русская церковь
» GDPR

Видео
» Концерти
» Визия 2016
» Плейлист

На живо
Галерия
Събития
Проповеди
Контакти
   
www.Church-Varna.com - 2011 Всички права запазени Уеб дизайн и разработка от Clear Vision Studio